Je eerste huis

Wat komt er allemaal bij kijken?

Als starter op de woningmarkt komt er een heleboel tegelijkertijd op je af en moeten er ook vele keuzes gemaakt worden. Een totaaladvies is juist nu van belang, omdat je naast het droomhuis van je keuze ook moet bepalen welke hypotheek en verzekeringen je gaat afsluiten. De beslissingen die nu genomen worden hebben vaak grote financiële gevolgen voor je toekomst.


Het grote voordeel is dat alle opties nog openstaan, omdat je nog geen hypotheekverleden hebt met daaraan gekoppelde producten. Ook kan bepaald worden welke verzekeringen nodig zijn en allerlei risico’s af te kunnen dekken. Tevens zal bij de inventarisatie ingegaan worden op de wettelijke regelingen waar je aanspraak op kan maken in geval van bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden.


Maak dus gebruik van onze kennis en laat je hypotheek-carriëre een vliegende start krijgen!